Riga_webb_800x181

RIGA – DREILINI RETAIL PARK

Projektinriktning: Handelsdestination med dagligvaror,
special- och volymhandel i storstad.

Projekt