Kokemus

Kaikki onnistuneet hankkeet perustuvat kokemukseen. Kokemus ei kuitenkaan saa koskaan olla esteenä innovaatioille, uudistavalle ajattelulle. Käytämme työssämme hyväksi havaittuja malleja ja työkaluja, jotka takaavat toimeksiantajillemme optimaaliset pitkän aikavälin tulokset, sekä uudistavaa ajattelua ja uusia trendejä.

Meillä on hyväksi havaittuja työmenetelmiä ja voimme auttaa sinua niin muuttamaan olemassa olevan liikekeskuksen suuntaa kuin määrittämään uusien kauppapaikkojen tuotemerkkivalikoimaa.

Kun haluamme muuttaa jo olemassa olevaa hanketta, keskeisintä on tietää millainen merkitys hankkeella on markkinoille, millainen kuva asiakkaalla on meistä ja mitä onnistunut muutos vaatii.

Positiointi

Positionerings modell

Kun selvitämme, mitä tavaramerkkejä, tuotteita ja palveluita asiakkaamme ja markkinat tarvitsevat ja kun sovitamme nämä tarpeet toisiinsa, saamme myös vastauksen siihen, millaiset toimijat täydentävät toisiaan ja tarjoavat asiakkaalle, vuokralaiselle ja kiinteistönomistajalle heidän haluamansa liikekonseptin.

Kauppa-, liike- ja asumishankkeiden oikea kohdentaminen siten, että asiakas ymmärtää profiilimme ja imagomme oikein, on ratkaisevin tekijä hankkeen onnistumiselle.

Lue lisää meistä ja hankkeistamme