Menetelmä

Kaikella liiketoiminnalla on taloudellinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus, eivätkä kauppa, palvelut ja asuminen ole mikään poikkeus. Yhteistä kaikille menestyneille ostoskeskuksille, kauppapaikoille ja yksittäisille kaupan toimijoille ja kiinteistönomistajille on, että he kuuntelevat asiakkaitaan ja löytävät ratkaisuja kuluttajien erilaisiin ongelmiin.

Hyväksi koettua CTI-työmalliamme (Consumer – Tenant – Investor) voidaan käyttää sekä laajoissa että rajatuissa hankkeissa. Mallin avulla voimme ottaa huomioon kaikki tarvittavat tekijät sekä ympäröivän maailman, ulkoiset sidosryhmät ja hankkeen varsinaiset osalliset.

CTI-MALLI

metod1

CTI-malli tarjoaa meille kokonaisvaltaisen näkemyksen, jonka ansiosta erilaiset toimijat ja sidosryhmät voivat toimia yhteistyössä kuluttajien parhaaksi. Pitkän aikavälin myönteisten tulosten saavuttamiseksi on tärkeää ymmärtää ja ottaa huomioon, miten kauppahankkeen ulkoiset sidosryhmät, kuten markkinat ja kunta, sekä kauppahankkeen varsinaiset osalliset, kuten kuluttaja, vuokralainen ja sijoittaja, toimivat yhdessä ja vaikuttavat toisiinsa.

AUTAMME SINUA LÖYTÄMÄÄN HUOMISPÄIVÄN KULUTTAJIA

Mitkä ovat tulevaisuuden kulutuskäyttäytymisen menestystekijät? Eri kohderyhmiin vaikuttavien tekijöiden, trendien ja arvostusten ymmärtämisen avulla pystymme suurella todennäköisyydellä luomaan oikean konseptin – riippumatta siitä, onko kyseessä liikepaikka, liikeidea, asumismuoto tai ostoskeskus.

metod2

Lue lisää kokemuksestamme ja hankkeistamme.