Tietoa meistä

DeLiza ab on riippumaton ruotsalainen konsulttiyritys, joka on erikoistunut kaupankäynnin kehittämiseen Itämeren alueella. Meillä on monen vuoden kokemus muutos- ja kehitystyöstä kaupan alalla. DeLiza perustettiin vuonna 2004.

Kehitämme ja suunnittelemme liikekeskuksia, ostoskeskuksia, kaupunkien ydinkeskustoja ja muita kaupan ja palveluiden kohtaamispaikkoja. Käytämme CTI-työskentelymallia jolla saavutetaan myönteisiä pitkän aikavälin tuloksia uusissa hankkeissa ja parannetaan olemassa olevien kauppapaikkojen elinvoimaisuutta.

Olemme vuosien aikana keränneet vankan, uudistavaan ajattelutapaan pohjautuvan tietotaidon työskennellessämme sekä kansallisten että kansainvälisten hankkeiden parissa. Kokemuksemme ja suuri asiantuntemuksemme kuluttajien ja markkinoiden käyttäytymisestä tekevät meistä ainutlaatuisia.

Liikeideamme – kuluttaja- ja asiakaslähtöisen, kestävän kauppa- ja liiketoiminnan kehittäminen.

PETER H. TANZER

Vanhempi konsultti ja omistaja, insinööri ja markkinaekonomi
Peter H Tanzer

Peter Tanzerilla on pitkä kokemus liikekonsultin tehtävistä Ruotsissa ja ulkomailla. Hänen konsulttitoimintansa perustana on yli 25 vuoden kokemus kuluttajatuotteisiin keskittyvien yritysten toimitusjohtajan tehtävistä. Peter Tanzer perusti DeLizan vuonna 2004.

Liikekonseptien, tavaramerkkien ja kauppaketjujen luominen, lanseeraus ja ylläpito Euroopan alueella ovat auttaneet ymmärtämään, millä avaintekijöillä taataan liike- ja ostoskeskusten onnistunut perustaminen. Nykypäivän ja huomisen kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää kauppapaikkojen onnistuneelle uudistamiselle tai uusien rakentamiselle.

Odotan yhteydenottoanne!

Puhelin: +46 121 139 77
Matkapuhelin: +46 70 644 42 58
S-posti: peter@deliza.se

JONAS P. TANZER

Konsultti ja omistaja, ekonomi
erikoistumisalana kansainvälinen
markkinointi ja kuluttajakäyttäytyminen
Jonas P Tanzer

Jonas Tanzer suoritti tutkintonsa Yhdysvalloissa vuonna 2000 ja työskenteli sen jälkeen muoti- ja urheilutuotekonseptien lanseerauksen ja markkinoinnin parissa pohjoismaisilla markkinoilla aina DeLizan perustamiseen saakka vuonna 2004.
Kauppapaikkaselvitysten tekeminen on tärkeä osa liiketoimintasuunnitelmien ja konseptien laatimista ja uusien kauppapaikkojen perustamista. Tukevan jalansijan luominen kauppapaikalle onnistuu vain, kun tuote- ja tavaramerkkivalikoima sopeutetaan kuluttajien käyttäytymiseen, tarpeisiin ja trendeihin.
Internetin ja sosiaalisen median huomioon ottaminen on tullut paljon tärkeämmäksi meidän työskentelyssä. Kauppakeskusten ja kauppapaikkojen on huomioitava ei ainoastaan lisääntyvä verkkokauppa vaan myös kuluttajakäyttäytymisen muutokset markkinastrategiassaan valitessaan uusia medioita.

Odotan yhteydenottoanne!

Puhelin: +46 121 139 77
Matkapuhelin: +46 70 349 39 68
S-posti: jonas@deliza.se

VERKOSTOMME

Yhteistyöverkostoomme kuuluu kokeneita ja luotettavia arkkitehteja, insinöörejä, rakennusyhtiöitä ja täydentäviä konsulttitoimistoja.