Hamina_webb_800x520

FREDRIKSHAMN SUMMA – RETAIL PARK

PROJEKTINRIKTNING: Externt handelsområde med stor regional betydelse och turisthandel.

PROJEKTUTMANING: Komplext handelsområde genomskuret av Europavägen mellan St. Petersburg och Helsingfors. Aktörer och hyresgästmix i handelsområdet behöver attrahera lokal-, regional- och turisthandel. Uppnå den kritiska massan så att destinationen får regional betydelse.

VÅR ROLL: Med staden som uppdragsgivare vara konceptutvecklare. Skapa affärsplan, hantera uthyrning och kommersiell projektledning. Pågående projekt.

Projekt