Jakobstad Centrum – Bankkvarteret

www.hab.fi

PROJEKTINRIKTNING: ”Mixed use concept” – köpcentrum och bostäder i stadskärna.

PROJEKTUTMANINGAR: Förtäta och vitalisera stadskärna med etablering av nytt köpcenter. Handelsläckaget till angränsande stad och bristande infrastruktur i stadskärna måste elimineras.

VÅR ROLL: Affärs- och konceptutveckling. Arkitekt- och layoutsupport, hyresgästmix och uthyrning, hyresavtalsförhandlingar. Pågående projekt.

Projekt