Jyväskylä – Köpcentrum Gågata

PROJEKTINRIKTNING: Köpcentrum förnyelse och modernisering i gågata miljö.

PROJEKTUTMANING: Genom konceptförändring, ny hyresgästmix och byggnads modernisering åstadkomma ett modernt gågata köpcentrum i bästa cityläge.

VÅR ROLL: Affärs- och konceptutveckling, arkitektsupport och layoutarbete. Hyresgäst- och varumärkes mix, avtalsförhandlingar, uthyrning. Pågående arbete.

Projekt