Kvarteret Plåtslagaren, Falköping

PROJEKTINRIKTNING: Utveckling och nybyggnation av ca: 2500 m2 handel och totalt ca:40 bostäder. Vitalisera och förtäta stadskärnan. Nyetablering av handelsaktörer för att motverka handelsläckage.

PROJEKTUTMANING: Utveckla och finna det optimala kompletterande handelskonceptet och aktörer för att motverka handelsläckage till angränsande regionstäder. Få köpkraften att stanna kvar i Falköping kommun genom att påverka centrumhandeln positivt.

VÅR ROLL: Initiativtagare till handelsetablering, konceptutveckling, arkitektbistånd och i nära samarbete med stadens näringschef och kommunala bostadsbolaget genomföra koncept och hyresgästförhandlingar med anpassningar. Avslutat projekt.

Projekt