KVARTERET PLÅTSLAGAREN – FALKÖPING

Projektinriktning: Utveckling och nybyggnation av ca: 2500 m2 handel och totalt ca:40 bostäder. Vitalisera och förtäta stadskärnan. Nyetablering av handelsaktörer för att motverka handelsläckage.

 

Projekt