Ömsen – Mariehamn City projekt – Åland

PROJEKTINRIKTNING: Utveckla, vitalisera, förtäta och försköna Mariehamns stadskärna med attraktivt och tidsenligt ”Mixed use concept” bestående av ett modernt boende, service och handelsutbud.

PROJEKTUTMANING: Finna den optimala koncept mixen där 10 000 kvadratmeter nya boende-, service- och handelsytor skall tillgodose dagens och morgondagens invånare  och besökande. Affärsidé – Modernt och tidsenligt ”Mixed use concept” blivande Mariehamns naturliga samlings- och mötesplats för boende, ålänningar och besökare.

Visionen är att skapa ett modernt och vitalt kvarter där service, handel, besöksnäring, nöjen och boende över generationsgränsen är en del av helheten. Kort sagt ett kvarter representerande en Stadskärna – På riktigt.

VÅR ROLL: Koncept- och Affärsplan utveckling. Kommersiell projektledning inkluderande arkitekt bistånd, uthyrning av kommersiella ytor och hyresgästanpassning. Bistå fastighetsägare och hans projektpartners med att realisera projektet.

 
Projekt