Ömsen – Mariehamn City projekt – Åland

PROJEKTINRIKTNING: Utveckla, vitalisera, förtäta och försköna Mariehamns stadskärna med attraktivt och tidsenligt ”Mixed use concept” bestående av ett modernt boende, service och handelsutbud.

 

Projekt