Åland – Maxinge Center

PROJEKTINRIKTNING: Ålands första köpcenter, externt köpcentrum/galleria.

PROJEKTUTMANING: Etablera nytt köpcentrum med för marknaden i huvudsak nya aktörer. På en begränsad marknad med stort handelsutflöde etablera det optimala konceptet, hyresgästmixen och varumärket.

VÅR ROLL:  Kommersiell projektledning från affärsidé till operativt köpcenter inkluderande allt från affärsplan, konceptutveckling, arkitektsupport, hyresgäst- och varumärkesmix, uthyrning, avtalsförhandlingar, varumärkesplattform, marknadsföringsstrategi, organisations- och managementsupport. Avslutat projekt.

Projekt