Pier 25 Raseborg, Ekenäs – Norra Hamnen

www.pier25.fi

PROJEKTINRIKTNING: Vitalisera och förtäta existerande stadskärna. Centrumkvarter bestående av bostäder, småbåtsmarina och köpcentrum med parkeringsanläggning.

PROJEKTUTMANING: Genom stadsplaneändring åstadkomma fungerande köpcenter och bostadskvarter i en stadskärna där logistik och layoutlösningar är extra utmanande på grund av en järnväg genom destinationen.

VÅR ROLL: Från affärsidé till fungerande operativt köpcenter med stor regional betydelse. Konceptutveckling och hyresgästmix anpassad till marknaden, uthyrningsuppdrag, avtalsförhandlingar samt kommersiell projektledning. Pågående projekt.

Projekt