pier25-1

PIER 25 – RASEBORG, EKENÄS – NORRA HAMNEN

Projektinriktning: Vitalisera och förtäta existerande stadskärna. Centrumkvarter bestående av bostäder, småbåtsmarina samt köpcentrum med parkeringsanläggning.

 

Projekt