port19-1

PORT 19 – RASEBORG, EKENÄS – NORRA HAMNEN

Projektinriktning: Med attraktiva bostäder vitalisera och förtäta stadskärnan Centrumkvarter bestående av bostäder, småbåtsmarina samt köpcentrum
med parkeringsanläggning.

Projekt