Port 19 – Raseborg, Ekenäs – Norra Hamnen

www.port19.fi

PROJEKTINRIKTNING: Med attraktiva bostäder vitalisera och förtäta stadskärnan

PROJEKTUTMANING: Utveckla ett fungerande unikt maritimt bostadskoncept med hög standard och egen båt- och garageplats i direkt anslutning till bostaden. Finna balansen mellan det urbana och maritima samt mellan det privata och offentliga rummet

VÅR ROLL: Från affärsidé till fungerande bostadskvarter bestående av ägarlägenheter. Konceptutveckling, marknadsanpassning, arkitekt support, koordinering av försäljning och projekt marknadsföring samt kommersiell projektledning. Pågående projekt

Projekt