Björneborg – Hämeentie Retail Park

PROJEKTINRIKTNING: Retail park för volymhandel i centrumnära miljö.

PROJEKTUTMANINGAR: Området måste ges ett handelsuttryck med tydlig karaktär och synlighet samt behöver viktiga Big Box-aktörer med regionalt marknadsområde

VÅR ROLL: Förstudie, hyresgästmix, konceptutveckling samt uthyrningsarbete. Pågående projekt.

Projekt