Riga_webb_800x520

Riga – Dreilini Retail Park

PROJEKTINRIKTNING: Handelsdestination med dagligvaror, special- och volymhandel i storstad.

PROJEKTUTMANING: Projekt- och konceptutveckling under lågkonjunktur och i negativ marknadsutveckling.

VÅR ROLL: Som konceptutvecklare genomföra marknadsstudier, affärsplaner med alternativa projektinriktningar och rekommendationer. Avslutat projekt.

Projekt