Erfarenhet

I alla lyckade projekt lyser erfarenheten igenom. Men erfarenhet får aldrig bli ett hinder för innovation och nytänkande. Vi arbetar med beprövade modeller och verktyg som ger våra uppdragsgivare det optimala långsiktiga resultatet, samtidigt som vi tänker nytt och har koll på rådande trender.

Vi har en beprövad arbetsmetodik och kan hjälpa dig med allt från att ändra inriktning på existerande köpcenter till att bestämma varumärkesmix för helt nya handelsplatser.

För existerande projekt som behöver en förändring är det helt centralt att veta var i marknaden man står, hur kunden uppfattar oss och vad som krävs för en lyckad förändring.

Positionerings Modell

Positionerings modell

Genom att matcha kundens och marknadens behov av varumärken, produkter och tjänster får vi också svar på vilka aktörer som kompletterar varandra och ger kunden, hyresgästen och fastighetsägaren det rätta konceptet.

Rätt positionering av handels-, affärs- och boendeprojekt så att kunden uppfattar vår profil och image rätt är helt avgörande för att lyckas.

Läs mer om oss och om våra genomförda projekt .