Metod

Alla verksamheter, handel är inget undantag, är en ekonomisk och social enhet. En gemensam nämnare för köpcenter, handelsplatser och enskilda handelsaktörer som lyckas är att de lyssnar på sina kunder och löser konsumentproblem av olika slag.

Vår beprövade arbetsmodell CTI (Consumer – Tenant – Investor) kan användas i såväl omfattande som avgränsade projekt. Arbetsmodellen säkerställer att vi tar hänsyn till alla nödvändiga faktorer och beaktar såväl externa intressenter, som de i projektet direkt delaktiga.

CTI-MODELLEN

metod1

CTI-modellen ger oss en helhetssyn som gör att olika aktörer och intressenter samarbetar positivt med konsumentens bästa som utgångspunkt. Samverkan och påverkan mellan externa intressenter i form av marknad och kommun med de i handelsprojekt direkt delaktiga konsument – hyresgäst – investerare är viktig att förstå och ta hänsyn till för ett långsiktigt positivt resultat.

VI HJÄLPER DIG ATT HITTA MORGONDAGENS KUNDER

Vad blir succéfaktorerna i morgondagens konsumentbeteende? Att förstå vilka faktorer, trender och värderingar som påverkar olika målgrupper gör att vi med stor sannolikhet skapar det rätta konceptet – oavsett om det gäller en handelsplats, affärsidé, boendeform eller ett köpcenter.

metod2

Läs mer om vår erfarenhet och projekt vi arbetar med.