Tjänster

DeLiza erbjuder rådgivning och stöd åt investerare, fastighetsägare, byggbolag, detaljhandelsbolag och kommuner. Alla projekt är unika på sitt sätt – därför skräddarsyr vi kostnadsfritt ett förslag för Ditt projekt. Vårt arbete kan bestå av hela eller delar av följande arbetsmoment:

 • Tillstånds- och nulägesanalys.
 • Utveckling och idéskisser kring koncept och affärsidé.
 • Handelsutredningar.
 • Marknads- och affärsplaner.
 • Arkitekt- och designsupport.
 • Kommersiell projektledning och uthyrningsarbete.
 • Driftsledning av handelsplats och köpcenter.
 • Management support och rådgivning.
 • Rådgivning och support för fastighetsägare och investerare.

Våra konsulter tar en aktiv roll och arbetar operativt i projekten. När vi har identifierat problemställningen, förankrat vision och affärsidé och tillsammans är överens om slutmålet går vi från ord till handling. Vårt resultatorienterade arbete tar oss fram till målet. Nöjda kunder får man bara genom att leverera en bra och lönsam produkt. DeLizas erfarenhet och arbetsmodell blir Din framgång – kontakta oss så berättar vi mer.

Våra kunder

Våra kunder är duktiga specialister inom sina områden. Vi är generalister specialiserade på boende-, service-, köpcenter- och handelsutveckling. ”Mixed use” koncept i stadskärnors utveckling och vitalisering, i takt med utbyggnad av extern handel, har blivit allt viktigare. Kunder och uppdragsgivare vi har arbetat med under årens lopp är verksamma inom följande branscher:

 • Fastighetsägare
 • Investerare
 • Byggbolag
 • Fastighetsbolag
 • Försäkringsbolag
 • Köpcenterägare
 • Handelsplatsorganisationer
 • Kommuner
 • Centrumföreningar
 • Outletföretag
 • Konsultföretag
 • Finans- & fastighetsmäklare
 • Arkitektbyråer
 • Intresseorganisationer
 • Kedjeföretag

Läs mer om oss och om våra genomförda projekt .