Om oss

DeLiza ab är ett oberoende svenskt konsultföretag specialiserat på handelsutveckling i Östersjöregionen. Vi har mångårig erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete inom handel, DeLiza grundades 2004.

Vi arbetar med att utveckla och designa handelsplatser, köpcentrum, stadskärnor, bostadsområden eller andra slags mötesplatser för handel och service. Vår arbetsmodell CTI skapar långsiktigt positiva resultat i nya projekt och vitaliserar redan existerande handelsplatser.

Vi har under åren byggt upp en solid kunskap, matchad med nytänkande, genom arbete och insatser såväl nationellt som internationellt. Vår erfarenhet i kombination med hög kompetens inom konsumentbeteende och marknad gör oss unika.

Vår affärsidé – hållbar handels- och affärsutveckling med konsumenten och kunden i fokus.

PETER H. TANZER

Senior konsult & partner, ingenjör och marknadsekonom
Peter H Tanzer

Peter Tanzer har lång erfarenhet som affärskonsult – både inom och utom landet. Som bas för konsultverksamheten ligger över 25 års erfarenhet som VD för marknadsorienterade företag med inriktning på konsumentprodukter i både Sverige och utlandet. Peter Tanzer grundade DeLiza 2004.

Uppbyggnad, lansering och drift av affärskoncept, varumärken och butiks-kedjor i Europa har skapat förståelse för vilka nyckelfaktorer som ger lyckade etableringar av handelsplatser och köpcenter. Förståelse för dagens och morgondagens konsumenter är avgörande för lyckade förändringar eller nyetableringar av destinationer för handel, service och boende.

Välkommen att kontakta mig!

Tel: +46 121 139 77
Mobil: +46 70 644 42 58
E-post: peter@deliza.se

JONAS P. TANZER

Konsult och partner, civilekonom med huvudinriktning marknadsföring, internationell affärsverksamhet och konsumentbeteende
Jonas P Tanzer

Jonas Tanzer har efter examen i USA år 2000 fram till grundandet av DeLiza 2004 arbetat med introduktion och marknadsföring av mode- och sportkoncept på den nordiska marknaden.

Handelsplatsutredningar som bas för affärsplaner är en viktig del i koncept- och etableringsfrågor. Bara genom att matcha produkt- och varumärkesmix med konsumentens beteende, behov och trender får vi lyckade etableringar.

Internet och sociala media har blivit allt viktigare att ta hänsyn till i vårt arbete. Inte bara en växande E-handel utan också köpcentrat och handelsplatsens val av nya media i deras marknadsstrategi är ett resultat av förändringar i konsumentbeteende att ta hänsyn till.

Välkommen att kontakta mig!

Tel: +46 121 139 77
Mobil: +46 70 349 39 68
E-post: jonas@deliza.se

VÅRT NÄTVERK

Vi samarbetar i ett nätverk av duktiga och erfarna arkitekter, ingenjörer, byggbolag och kompletterade konsultfirmor.