Vasa Stenhaga – GW Gallerian

PROJEKTINRIKTNING: Köpcentrum/galleria i externt välutvecklat handelsområde.

PROJEKTUTMANING: Galleria med mycket höga vakansgrader, otydlig profil och bristande marknadsföring med låga besökstal.

VÅR ROLL: Förstärkning av profil och koncept genom att tillföra marknadsledande aktörer och varumärken. Eliminering av vakanser, uthyrning och avtalsförhandlingar. Avslutat projekt.

Projekt