Esbo – XXL

PROJEKTINRIKTNING: Handelsplats/köpcenter i externt läge.

PROJEKTUTMANING: Etablera en för marknaden och landet ny internationell ankarhyresgäst med regionalt marknadsområde.

VÅR ROLL: Uthyrningsarbete, hyresgästförhandlingar, layoutsupport för arkitekt. Avslutat projekt.

Projekt