Uleåborg – Limingantulli

PROJEKTINRIKTNING: Köpcentrum i extern handelsplats. PROJEKTUTMANING: Köpcenter med riktat koncept för i huvudsak bilburna besökare där ett centrumnära läge kräver målinriktad hyresgäst- och varumärkesmix baserat på detaljplanerändring. VÅR ROLL: Konceptutveckling, arkitektsupport, analysarbete, marknadsstudie och affärsplan och uthyrningsarbete. Avslutat projekt.

Projekt